6/2017. (VII. 3.) önkormányzati rendelet a község településképének védelméről