Ajánlattételi felhívás, Szerződéstervezet, Iratminták,
Bejárás jegyzőkönyve, Összegzés,
Bontási jegyzőkönyv és Jelenléti ív
Madocsa településen fogorvosi rendelő bővítése és átalakítása, orvos lakás felújítása
című TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00011 azonosító számú pályázat keretében
kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében